Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», Παν/κή Οφθ/κή Κλινική,
Τμήμα Γλαυκώματος, Λεωφ. Μεσογείων 154
Γραμματεία ΕΕΓ : 210 7229.091

Νέα & Ανακοινώσεις

EGS FELLOWSHIP PROGRAM 2023 - GLAUCOMA

EGS FELLOWSHIP PROGRAM 2023 - GLAUCOMA

Αξιότιμοι συνάδελφοι,
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Γλαυκώματος επιθυμεί να πληροφορήσει τους νεότερους συναδέλφους πως φέτος διοργανώνονται για πρώτη φορά fellowship (εκπαίδευση υπό-εξειδίκευσης) με γνωστικό αντικείμενο το γλαύκωμα υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γλαυκώματος.

Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε οφθαλμιάτρους οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει ή πρόκειται να ολοκληρώσουν ειδικότητα οφθαλμολογίας διάρκειας τουλάχιστον 4 ετών έως την 1η Σεπτεμβρίου κάθε τρέχοντος έτους, διαθέτουν άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος στην χώρα υποδοχής, ομιλούν την γλώσσα της χώρας υποδοχής και έχουν επιδείξει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το γλαύκωμα στη μέχρι τώρα σταδιοδρομία τους.

Σε πρώτη φάση έχουν πιστοποιηθεί 5 κέντρα πανευρωπαϊκά ανάμεσα στα οποία και το πρόγραμμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη, υπό τη Διεύθυνση του Καθηγητή Φ. Τοπούζη, στην Α΄Οφθαλμολογική Κλινική στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Θεωρούμε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ως πολύ σημαντική για την ανάδειξη επιστημόνων που θα διαμορφώσουν το τοπίο και θα τοποθετηθούν στην αιχμή της καινοτομίας σε κλινικό και ερευνητικό επίπεδο κατά τη διάρκεια των επόμενων δεκαετιών.

Παρακαλούμε τους συναδέλφους που μετέχουν της εκπαιδευτικής διαδικασίας να γνωστοποιήσουν τα ανωτέρω σε ειδικευόμενους και νεότερους ειδικευμένους οφθαλμιάτρους.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 15η Φεβρουαρίου 2023. 

Για υποβολή αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε όπως απευθύνεστε στον επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γλαυκώματος (www.eugs.org).

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Φ. ΤΟΠΟΥΖΗΣ

glaucoma_logo_text.png
Η Ελληνική Εταιρεία Γλαυκώματος διοργανώνει ετήσια Συνέδρια, προκειμένου να πληροφορηθείτε έγκυρα οτιδήποτε νεότερο αφορά στο γλαύκωμα.
© Copyright 2024 Greek Glaucoma Society. All Rights Reserved.| Designed By csattica

Αναζήτηση